Uplaćena državna poticajna sredstva

Ministarstvo financija je 14. prosinca 2017. doznačilo ukupan iznos državnih poticaja za uplate članova u 2016. godini, za sve fondove pod upravljanjem Allianz ZB društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

Štedim jer želim bolju mirovinu i aktivan život u zlatnim godinama!

Poznata hrvatska kazališna, filmska i televizijska glumica Bojana Gregorić Vejzović svjesna je da se za dobar život u trećoj dobi mora sama pobrinuti te je odabrala dobrovoljnu mirovinsku štednju kako bi si osigurala bolju mirovinu i mirnu budućnost.

Ostavite svoj trag

Odluke koje donosite danas ostavljaju traga i na vašoj budućnosti. Pametnim ulaganjem osigurajte dodatnu mirovinu. Uplatom u svoj AZ dobrovoljni mirovinski fond, do kraja 2018. godine, ostvarite pravo na 15% državnih poticaja, a maksimalno 750 kuna na uplatu od 5.000 kn.

Što čini tvrtku uspješnom?

Uspješni i zadovoljni zaposlenici. Nagradite ih uplatom u dobrovoljnu mirovinsku štednju u iznosu od 500 kuna mjesečno ili 6.000 kuna godišnje. Uplate poslodavca u III. stup su porezno priznati izdatak na koji se ne plaćaju dodatni porezi i doprinosi.

Štedim za bolju budućnost!

Provjerite zašto je preko 140.000 članova odlučilo štedjeti u AZ dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

 • MIROVINSKA ŠTEDNJA
 • KOJI FOND ODABRATI
 • DRŽAVNA POTICAJNA SREDSTVA
 • POSTANITE ČLAN
 • ZA POSLODAVCE
 • Mirovinska štednja

  III. stup mirovinskog osiguranja ili dobrovoljna mirovinska štednja

  U sustavu mirovinskog osiguranja ovaj stup predstavlja dodatak koji osoba može dobrovoljno izabrati, i kao takav, u potpunosti je stvar osobnog izbora. III. mirovinski stup je nadogradnja mirovinskih primanja, osnovicu kojih čine dva obvezna stupa. Jednako kao i drugi stup, treći stup predstavlja individualnu kapitaliziranu štednju, što nam pruža mogućnost da sami preuzmemo odgovornost za vlastita mirovinska primanja i osiguramo si bolji standard u “zlatnim godinama”.

   

  » pročitajte više

 • Koji fond odabrati

  AZ Profit ili AZ Benefit

  AZ Profit namijenjen je osobama koje kroz duže vrijeme štednje i kapitalizacije očekuju više prinose i osjetno uvećanje sredstava svoje mirovinske štednje.

  AZ Benefit primjereniji je osobama koje žele preuzeti manji rizik investicija te su sukladno tome spremne prihvatiti i manji očekivani prinos. U pravilu su to osobe kojima je sigurnost njihovog uloga na prvom mjestu i koje žele da ovaj dio njihove imovine bude konzervativno uložen.

   

  » pročitajte više

 • Državna poticajna sredstva

  Iskoristite državna poticajna sredstva

  Na uložena sredstva država isplaćuje državna poticajna sredstva (DPS) kojima potiče na ovakvo ulaganje s dodatnih 15% (max. do 750 HRK godišnje) na vrijednost uplaćenih sredstava u jednoj kalendarskoj godini samo u jednom dobrovoljnom mirovinskom fondu, do ukupnog iznosa od 5.000 HRK.

  Pravo na DPS ima svaki član koji ima prebivalište u RH ili je njezin državljanin. Također, pravo ostvaruju i članovi koji nisu državljani RH, pod uvjetom da imaju prebivalište u nekoj od država članica Europske unije ili država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru, ali to pravo im pripada samo tijekom razdoblja dok se u RH uplaćuju doprinosi za obvezno mirovinsko osiguranje – II. stup.

  Nadzor zakonitog utvrđivanja i korištenja DPS-a obavlja Ministarstvo financija.

 • Postanite član

  Postanite član i počnite ulagati u dobrovoljnu mirovinsku štednju

  Ulagati u dobrovoljnu mirovinsku štednju može svatko, bez dobne granice, zdravstvenog ograničenja niti uvjeta zaposlenosti za štednju u dobrovoljnim mirovinskim fondovima, već je to stvar isključivo osobnog izbora. Članstvo počinje sklapanjem ugovora o članstvu s mirovinskim društvom te upisom u registar članova fonda i prvom uplatom u fond.
  Međutim, ako se član iz bilo kojeg razloga predomislio, te želi raskid Ugovora o članstvu, to je moguće učiniti bez navođenja posebnih razloga u roku od 15 dana od dana prve uplate na osobni račun u fondu, pisanom izjavom upućenom mirovinskom društvu.

   

  » postanite član

 • Za poslodavce

  Poslodavac može uplaćivati u otvoreni dobrovoljni mirovinski fond svojim zaposlenicima ili uz dogovor s Društvom osnovati zatvoreni fond sa posebnim uvjetima za svoje zaposlenike.

  Uplate od strane poslodavca na osobne račune svojih zaposlenih u dobrovoljnu mirovinsku štednju u iznosu od 500 kuna mjesečno, odnosno 6.000 kuna godišnje predstavljaju neoporezivi izdatak i ulaze u troškove poslovanja. Poslodavac može odlučiti da li želi uplaćivati u jedan od dva AZ otvorena fonda, AZ Profit i AZ Benefit ili uz dogovor s Društvom osnovati zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond s posebnim uvjetima za svoje zaposlenike.

   

  » pročitajte više