Depozitar fondova

Osnovni podaci

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10 000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 92963223473


» Detaljnije o depozitaru