Novosti

Objavljeni Statuti i Prospekti AZ Profit i AZ Benefit dobrovoljnih mirovinskih fondova

11.09.2018

Uprava Allianz ZB d.o.o. društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (dalje: „Društvo“) je 11. rujna 2018. usvojila izmjene i dopune statuta i prospekata dobrovoljnih mirovinskih fondova pod upravljanjem Društva.

U statutima…

Objedinjeno upravljanje AZ obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

05.09.2018

Dana 3. rujna 2018. godine, Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima pripojeno je društvu Allianz ZB d.o.o. društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, kao društvu preuzimatelju, za što su oba društva pre…

Rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

23.08.2018

Na sjednici Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, održanoj 23. kolovoza 2018. godine doneseno je Rješenje kojim je izdano odobrenje za pripajanje  Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima,…

Imenovanje članova Nadzornog odbora AZ d.o.o. društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

20.06.2018

Obzirom na istek mandata članova Nadzornog odbora AZ d.o.o. društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Skupština je imenovala mr.sc. Branku Vladetić, dr. Albrechta Ludwiga Dürnhöfera i gđu. Ivanu Jakelić na novi mandat s početkom 20. …

Na snagu stupila Opća uredba o zaštiti podataka GDPR

25.05.2018

Zaštita Vaše privatnosti nam je vrlo važna i sa osobnim podacima uvijek postupamo odgovorno.
AZ d.o.o. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima (dalje „AZ“), dio je Grupe Allianz te sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i …

Izmjene statuta i prospekata fondova

30.03.2018

Uprava Allianz ZB d.o.o. društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima 30. ožujka 2018. usvojila je dopune i izmjene Statuta i Prospekata otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova AZ PROFIT i AZ BENEFIT.

 

Dopune Statuta otvorenih dobr…

Uplaćena državna poticajna sredstva za uplate u 2016.

15.12.2017

Ukupno je uplaćeno 29,9 milijuna kuna, od čega 26,1 milijuna kuna za otvorene fondove AZ Profit i AZ Benefit, te 3,7 milijuna kuna za naše zatvorene fondove. Državni poticaji raspoređeni su na osobne račune naših članova.

AZ dobrovoljni mirovinski fon…

Obavijest o promjenama

14.06.2017

Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima (nadalje: Društvo) sukladno članku 66. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima te članka 17. Pravilnika o promidžbi i ostalim informacijama za članove dobrovoljnih mirovi…

Obavijest o upisu prokure

05.06.2017

Rješenjem Trgovačkog suda objavljenog 3. lipnja, 2017. godine upisana je prokura dodijeljena Saši Novoselu Odlukom Nadzornog odbora Društva od 25. svibnja, 2017. godine.

Novi clan Nadzornog odbora Allianz ZB d.o.o. drustva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

12.05.2016

Za novog clana Nadzornog odbora Allianz ZB d.o.o. drustva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, na Skupstini je dana 11.svibnja, 2016. godine izabrana gda. Ivana Jakelic, s pocetkom mandata 11.svibnja 2016.godine.

Obavijest o promjeni u Nadzornom odboru AZ d.o.o. drustvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

21.04.2016

Uslijed ostavke, gdi Aleksandri Cvetkovic, zamjenici predsjednika Nadzornog odbora mandat je prestao 18.04.2016.godine.

Obavijest o promjeni u Nadzornom Odboru

03.11.2015

Za novog clana Nadzornog odbora Allianz ZB d.o.o. drustva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, na Glavnoj skupstini je dana 02.studenog 2015.godine izabran dr.Albrecht Durnhofer. Uslijed ostavke, gdi Maji Amidzic kao clanu Nadzornog odb…

Obavijest o clanstvu radnika AZ d.o.o. drustva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima u Nadzornom odboru izdavatelja

19.05.2015

...

Sukladno cl. 17., stavak 1. tocka 3. Pravilnika o promidzbi i ostalim informacijama za clanove dobrovoljnih mirovinskih fondova, obavjestavamo da je direktor Drustva g. Kresimir Gjenero na Skupstini Luka Ploce d.d. odrzanoj 11.05.2015. godine im…

Uplaćena državna poticajna sredstva

29.01.2014

Ministarstvo financija 27. siječnja 2014. doznačilo je ukupan iznos državnih poticaja za 2012. godinu za sve fondove pod upravljanjem Allianz ZB društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

Ukupno je uplaceno preko 21 milijun kuna, od …