Najčešća pitanja

Koliki je optimalni iznos uplate doprinosa da bi dugoročna štednja bila najisplativija?
Optimalan iznos uplaćenih doprinosa je 5.000 HRK godišnje. Ovom uplatom ostvarujete pravo na maksimalna državna poticajna sredstva u iznosu od 750 HRK/god. Dakako, budući da su državna poticajna sredstva definirana kao 15% od osobnih uplata doprinosa, DPS ostvarujete i na niže uplate.

 

Može li netko treći uplaćivati sredstva na moj račun u AZ dobrovoljnom mirovinskom fondu?
U ime člana AZ dobrovoljnog mirovinskog fonda sredstva na račun fonda mogu uplaćivati i treće osobe: roditelji, skrbnici, poslodavci, sindikati, udruge samostalnih djelatnosti ili bilo koja druga osoba za člana fonda.

 

Kako ostvarujem poreznu olakšicu kao poslodavac?
Ako ste obrtnik, samozaposlen ili vlasnik obiteljske male ili veće tvrtke na uplate za sebe i svoje zaposlenike u dobrovoljnu mirovinsku štednju nećete morati plaćati dodatni porez i doprinose do iznosa od 500 HRK mjesečno ili 6.000 HRK godišnje. Uplate poslodavaca predstavljaju neoporezivi izdatak i ulaze u troškove poslovanja. Uplate poslodavca u III. stup ne smatraju se plaćom do 6.000 HRK godišnje, a poslodavcu će one biti porezno priznati izdatak, odnosno rashod. Isti je porezni tretman ovih uplata i za poreznog obveznika koji obavlja samostalnu djelatnost (umjetnici, obrtnici i sl.), ako uplaćuje dobrovoljnu mirovinsku štednju za svoje radnike ili sebe osobno.

 

Da li se prilikom isplate mirovine iz III. stupa plaća porez?
Državna poticajna sredstva i prinos ostvaren ulaganjem u dobrovoljnu mirovinsku štednju, nisu oporezivi. Ako se kroz razdoblje štednje ne koristi porezna olakšica po osnovi uplata doprinosa, odnosno nema neoporezivih uplata poslodavca, mirovina nije oporeziva. Na sve uplate doprinosa u III. stup koje je poslodavac koristio kao porezno priznati trošak prilikom uplate zaposleniku u isti, zaposlenik je dužan po isplati mirovine platiti 12% poreza i pripadajući prirez.

Prilikom isplate mirovine, porez na dohodak iznosi 12% uz pripadajući prirez, za sve porezne obveznike koji su do 01.07.2010. koristili porezne olakšice na osobne uplate dobrovoljne mirovinske štednje. Izmjenom Zakona o porezu na dohodak, od 01.07.2010., porezna olakšica vrijedi samo za uplate poslodavaca na osobne račune zaposlenika do iznosa od 6.000 HRK godišnje.

 

Da li postoji valutna klauzula?
Ne, uplate i isplate vrše se u kunama. Član kupuje udjele u fondu, te se zaštita od valutnog rizika provodi kroz denominaciju pojedinih pozicija ulaganja.

 

Da li je moguće biti članom više dobrovoljnih mirovinskih fondova?
Da, može se biti članom više dobrovoljnih mirovinskih fondova istodobno, s time da se državna poticajna sredstva mogu ostvariti samo u jednom dobrovoljnom mirovinskom fondu.

 

Što ako se prestane s uplatama u Fond?
Ako se više ne uplaćuje u fond ili su uplate neredovite, članstvo u fondu je i dalje aktivno. Na dotad uplaćena sredstva i dalje se ostvaruje prinos.