• Za članove
  • > Gubitak korisničkog broja i/ili PIN-a

Gubitak korisničkog broja i/ili PIN-a

Ukoliko ste slučajno zaboravili ili izgubili svoj korisnički broj i/ili tajni PIN za pristup podacima na osobnom računu, zatražite nove oznake.


Vaši novi podaci bit će poslani na Vašu e-mail adresu odnosno poštom ako nam e-mail adresa nije dostupna.Napomena: Ukoliko ste u međuvremenu mijenjali neke od svojih podataka (prezime, adresu, e-mail ili sl.), molimo Vas da promjenu zatražite putem tiskanog "Zahtjeva za promjenu podataka" kojeg nam možete poslati:

  • faksom na broj: 01 / 4699 602
  • poštom na adresu:

                     AZ d.o.o.

                     p.p. 5, 10002 Zagreb


Zahtjevu obavezno priložite presliku (fotokopiju) Vaše osobne iskaznice.