• Za članove
  • > Pravo na isplatu i prijenos sredstava DMŠ

Pravo na isplatu i prijenos sredstava DMŠ

Svaki član AZ dobrovoljnog mirovinskog fonda ima pravo na besplatan prijenos sredstava između fondova pod upravljanjem AZ dobrovoljnog mirovinskog društva, na primjer iz AZ Profita u AZ Benefit DMF (ili naših drugih fondova ukoliko Statutom fonda nije drugačije propisano).

Od navršene 50-te godine života nadalje, članovi mogu zatražiti isplatu sredstava odnosno prijenos sredstava u mirovinsko osiguravajuće društvo gdje će odabrati optimalan mirovinski program i način isplate mirovine iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja.

Također, članovi AZ DMF-a, ukupno kapitalizirana sredstva mogu prenijeti u drugi fond pod upravljanjem nekog drugog dobrovoljnog mirovinskog društva. 

Dodatne informacije o načinu ostvarenja prava prijenosa i isplate sredstava dobrovoljne mirovinske štednje, možete dobiti u AZ informacijskom centru za članove, pozivom na besplatan broj telefona 0800 0099.