Pritužbe

Pritužba se može podnijeti pisanim putem, telefaksom ili putem obrasca na ovoj mrežnoj stranici. Molimo Vas da ovaj obrazac koristite za podnošenje pritužbe na poslovanje Društva ili rad prodajnih agenata. Pitanja, zahtjeve i drugo, molimo postavite na stranici Osobno savjetovanje. Hvala!

 

Osnovni podaci

Dodatni podaci

Poruka

Ukoliko ni nakon podnošenja pritužbe, odnosno odgovora na pritužbu predmet ne bude riješen, član fonda može pokrenuti postupak za mirno rješavanje spora pred Centrom za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.